U utorak 19. Lipnja, u Dubrovniku, održana je završna konferencija projekta „Nove mogućnosti i novi pristupi u svrhu povećanja zapošljivosti mladih osoba sa završenim fakultetom na području Dubrovačko neretvanske županije“ – N.O.N.A., kojeg je udruga DEŠA – Dubrovnik provela u suradnji sa partnerom udrugom COSPE iz Italije i u suradnji sa HZZ Područna služba Dubrovnik, kroz IPA IV. komponentu – Razvoj ljudskih potencijala.

Nakon pozdravne riječi dožupana, gospodina Frana Skokandića i gospodina Dasena Jasprice, pročelnika HZZ-a, Područne službe Dubrovnik, predsjednica DEŠE, gospođa Jany Hansal je predstavila rezultate projekta. Partneri iz Italije, gosp. Giovanni Gravina i gđa Maria Donata Rinaldi predstavili su rad udruge COSPE, te svoja iskustva na projektima s mladima diljem svijeta.

Na konferenciji je svoj doprinos kroz izlaganje dala gđa. Mirjana Stanković iz HZZ-a, Područne službe Dubrovnik na temu: „Nacionalni program za poticanje zapošljavanja 2011 -2012.“

Zanimljivo izlaganje održali su i korisnici projekta koji su iznijeli svoja osobna iskustva sudjelovanja u projektu: Iva Pozniak i Mario Didović iz Dubrovnika te Igor Antolović iz Metkovića.

Na konferenciji je zaključeno slijedeće: projekt „N.O.N.A. – Mladi na tržištu rada u Dubrovačko – neretvanskoj županiji“ u potpunosti je realiziran. Planirano je da projekt obuhvati 130 korisnika, no obuhvaćeno ih je čak 152. 46 korisnika je uz pomoć vještina i znanja stečenih tijekom projekta pronašlo zaposlenje, što iznosi 30% od ukupnog broja korisnika projektnih aktivnosti.

Projektni partneri su na konferenciji postigli dogovor o praćenju i po potrebi pružanju podrške korisnicima projekta u njihovom daljnjem plasmanu stečenih znanja i vještina na tržištu rada.

Izniman uspjeh provedenog projekta ogleda se u činjenici da su se projektni partneri povezali, te usklađenim djelovanjem tijekom čitavog projekta stvorili partnerski model koji bi, kako mladi sudionici projekta, tako i mladi općenito, trebali primijeniti i zajedničkim snagama plasirati, izboriti svoja prava i konkurentniji položaj na tržištu rada.