Studeni 2004

 • DEŠA aktivno sudjeluje u Nacionalnom programu djelovanja za mlade, koji provode Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i Humanitarna mreža Hrvatske, čiji je DEŠA član. Prvi stručni sastanak održan je 16.11.u Stubičkim toplicama, na temu “Edukacija iz projekta vršnjačke pomoći”.
 • DEŠA je sudjelovala u radu “Stručnog aktiva radnika na poslovima zaštite djece i mladeži s poremećajima u ponašanju” u organizaciji Ministarstva zdravstva i socijalne skrb, koji je održan 25 i 26. studenog 2004. u Dubrovniku. U suradnji s francuskim partnerom CCFD (Katolički Odbor protiv gladi i za razvoj) iz Pariza, DEŠA je organizirala seminar na temu “Odgovorni turizam” 25. – 29.11. 2004. Na seminaru je sudjelovalo 30-tak predstavnika zemalja Mediterana koji su raspravljali o drugačijem turizmu, koji bi trebao biti više po mjeri čovjeka, o važnoj ulozi koju turizam ima u svjetskoj ekonomiji, o negativnim značajkama i efektima masovnog turizma.

Listopad 2004

 • DEŠA – Dubrovnik je suorganizator XIII Međunarodne konferencije volontera koja je od 01. – 05.10.2004. održana u Cavtatu. Za 130 sudionika konferencije DEŠA je organizirala i upriličila susrete i posjete volonterskim projektima udruga Dubrovačko – neretvanske županije.
 • DEŠA je aktivni sudionik I Nacionalne konferencije volontera koja je od 29.09. – 01.10.2004. održana u Cavtatu, u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.
 • DEŠA – Dubrovnik sudjeluje u radu seminara «Financiranje komunalne infrastrukture i kulturni management grada», koji je održan u Dubrovniku, u organizaciji Hanns Seidel Stiftunga i Grada Dubrovnika.
 • DEŠA – Dubrovnik započela sa organiziranjem mjesečnih radionica izrade autohtonih proizvoda dubrovačkog kraja (kontonjata, mantala, bruštulani mjenduli, arancini…) koje će se održavati sve do Božićnih blagdana.

Rujan 2004

 • Ovaj mjesec DEŠA započinje sa svojim programom dodatnog obrazovanja. On uključuje početne tečajeve stranih jezika (engleskog, talijanskog, njemačkog i francuskog), tečajeve kompjuterskih vještina, tečajeve krojenja i šivanja i tečaj patchworka. Ovaj program je vrlo popularan i za njega postoji veliki interes jer je on posebice namijenjen za nezaposlene osobe dubrovačke regije. Svake godine oko 450 nezaposlenih osoba uspješno pohađa i završi naše tečajeve.

Kolovoz 2004

 • I ove godine DEŠA je pružila tehničku pomoć udruzi Libertas Foundation iz San Pedra, California. Uz DEŠINU pomoć podijelili su 10 stipednija učenicima obrtničkih škola lošeg imovinskog stanja.
 • DEŠA je sudjelovala u on-line radionici na temu “Poduzetništvo u turizmu” koju je organizirao Savez Teledomova, a održana je 18.08. u Ljubuškom, BiH. DEŠINA predsjednica Jany Hansal je bila predavač.

Srpanj 2004

 • DEŠA je organizirala predavanja na temu “Prehranom do zdravlja – Medicinski i zakonski aspekti”. Predavač je bio dr. Boris Sokal, dugogodišnji član DEŠE.
 • DEŠA je izložbom radova nastalih u radionicama edukativnog programa, sudjelovala u akciji «Kupujmo Hrvatsko» u organizaciji Hrvatske Gospodarske Komore, koja je održana u Dubrovniku 14.07.

Svibanj 2004

 • DEŠA je sudjelovala na sastanku Ženske mreže Hrvatske, koji je održan u Poreču od 12. – 17. svibnja. DEŠA je članica Ženske mreže Hrvatske koja okuplja organizacije, grupe i inicijative, koje su prepoznale činjenicu da su žene diskriminirane, te ekonomski, politički i statusno marginalizirane.
 • Grad Dubrovnik je tijekom svibnja pokrenuo projekt «Novo lice Grada». U sklopu tog projekta održana je akcija «Svi smo mi poduzetnici, svi smo mi obrtnici, svi smo mi umjetnici» u kojoj je DEŠA aktivno sudjelovala, predstavljajući svoje aktivnosti 22. svibnja u svojim prostorijama. Tom prilikom u posjetu DEŠI je boravila gradonačelnica, gđa Dubravka Šuica zajedno sa pročelnicima gradskih odjela.
 • Tijekom svibnja završen je proljetni ciklus obrazovnih programa i tečajeva. Sveukupno 150 polaznika je uredno pohađalo i završilo tečajeve (stranih jezika, kompjutera te kreativnih vještina). Svi polaznici koji su uredno završili tečajeve dobili su pismene potvrde (diplome).
 • Tijekom svibnja DEŠA je pružila tehničku pomoć udruzi Libertas Foundation – Stipendijskom Fondu “Ante i Evelyn Mrgudić” iz Los Angelesa, USA, u prikupljanju prijava za dodjelu stipendija polaznicima obrtničkih škola iz ruralnih područja naše Županije.

Travanj 2004

 • Povodom Uskrsa DEŠA je organizirala tradicionalne radionice pletenja pomica i penganja jaja, koje su održane u DEŠINIM prostorijama u Lazaretima.
 • DEŠA je sudjelovala u organizaciji prvog Mediteranskog sajma zdrave hrane i ljekovitog bilja, koji je održan u Dubrovniku od 2.-5-travnja.
 • Povodom Svjetskog Dana zdravlja, 7.travnja, DEŠA je organizirala predavanje «Štetni učinci stresa kao javno-zdravstvenog problema, te mogućnosti liječenja». Predavač je bio dr. Boris Sokal, specijalist medicine rada.

Ožujak 2004

 • DEŠA je i ove godine obilježila Međunarodni Dan Žena 8. ožujak, organiziravši neformalnu proslavu za svoje članice i sugrađanke, kao i sve majke i domaćice.
 • 26. i 27. ožujka DEŠA je sudjelovala na lokalnoj konferenciji za Dalmatinsku regiju na temu : “Uloga civilnog društva u prevenciji konflikta i izgradnji mira”, koja je održana u Splitu. Ova konferencija je održana u sklopu globalne inicijative Evropskog centra za prevenciju konflikta (ECCP) kao reakcija na preporuku Generalnog tajnika UN, gdin-a. Kofi A. Annana.
 • Od 30. ožujka do 6. travnja, DEŠA je organizirala izložbu Patchwork cluba pod nazivom «Mašta i kreativnost», koja je bila postavljena u palači Ranjina.

Veljača 2004

 • U suradnji s DEŠOM-Slano, DEŠA je organizirala radionicu uzlanja – makramea od 09.-11. veljače.

Siječanj 2004

 • U siječnju završava prvi turnus obrazovnih programa (tečajevi stranih jezika, tečajevi krojenja i šivanja).
 • U sklopu obrazovnog programa na ruralnim područjima, u organizaciji DEŠE započela radionica krojenja i šivanja na otoku Mljetu te tečaj talijanskog jezika.
 • U sklopu programa razvoja lokalne zajednice kroz socijalnu skrb, DEŠA se aktivno uključila u program resocijalizacije malodobnih prestupnika kroz društveno koristan rad, preuzevši na sebe skrb o jednom malodobnom prestupniku.
 • DEŠA sudjelovala na Seminaru i radionici za pripremu projekata prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje u okviru programa CARDS 2003. Seminar je organiziran od strane Ministarstva za Europske Integracije, a održan je od 21.-23. siječnja 2004. u Splitu.
 • Dubrovački centar za poduzetništvo u suradnji sa Ministarstvom za obrt, malo i srednje poduzetništvo, organizirao je četverodnevni program izobrazbe za savjetnika poduzetništva na kojem je sudjelovao i DEŠIN predstavnik.