• Djelovanje limitirano shodno životnim uvjetima za vrijeme opsade grada.
  • Stvaraju se kontakti s donatorima, te volonterke traže ciljanu pomoć u lijekovima, hrani i odjeći za izmučeno pučanstvo okupiranog grada.