Dan: 31. prosinca 1992.

Aktivnosti 1992

Djelovanje limitirano shodno životnim uvjetima za vrijeme opsade grada. Stvaraju se kontakti s donatorima, te volonterke traže ciljanu pomoć u lijekovima, hrani i odjeći za izmučeno pučanstvo okupiranog grada.