Civilno društvo

Predavanje u sklopu projekta “Kampanja podizanja svijesti o potrebi i važnosti volonterskog rada”

Predavanja i radionice u sklopu projekta “Edukacija zajednice za civilno društvo”