Održan sastanak projekta SILVIA

logo silvaPredstavnica DEŠA – Dubrovnik sudjelovala je na partnerskom sastanku projekta SILVIA koji se od 28 do 31. ožujka održavao u Angoulemu, u Francuskoj.

SILVIA je projekt koji potiče međugeneracijsko učenje, a volontiranje koristi kao alat u borbi protiv socijalne isključenosti. Strateško partnerstvo čini 6 udruga iz Švedske (Integration För Alla), Francuske (TERA-Maison de l’Europe de la Charente), Italije (CIAPE), Portugala (Camara Municipal de Lisboa), Turske (FAAL) i Hrvatske (Deša – Dubrovnik). Na sastanku u Francuskoj partneri su razmijenili znanja u području informatičkih tehnologija, kao i same vještine prenošenja znanja koje naglašavaju i koriste prednosti međugeneracijskih i rodnih razlika.

francuska slika 2 francuska slika 1 Silva France