Radionica izrade mljetske vrše i košica

Desa logo bez okviraMZOŠ MINPOMljet - odisejevim stopamamljet vrsa 4

DEŠA – Dubrovnik je organizirala radionice izrade mljetske vrša i košica na otoku Mljetu, u okviru projekta „Baština u nama i oko    nas“. Radionica je započela 02. ožujka u Domu kulture u Babinom Polju, te je sudjelovalo 20 – tak djece i starijih zainteresiranih žitelja Mljeta.

Glavni cilj projekta je educirati mlade o izradi izvornog suvenira, pružajući im neposredan doživljaj baštine, motivirajući ih na bogaćenje spoznaje putem vlastitog istraživanja i rada, potičući na poštivanje svoje kulturne baštine i stvarajući preduvjet za sigurniju budućnost.

Projekt financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

mljet vrsa 5

mljet vrsa 3mljet vrsa 1mljet vrsa 2