DEŠA – Dubrovnik je sudjelovala na radionici “Kreativnost i virtualno poslovanje u kulturi” koja se održala  12. travnja 2019. na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, u okviru projekta “Ruralna, poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija”.