„U lovu na klimatske promjene“

Lenta_element_A4U sklopu projekta „Pod budnim okom volontera“, 07. ožujka u OŠ Antun Masle u Orašcu te 07.svibnja 2018 u OŠ Župa dubrovačka u Župi članovi udruge „Lovci na Oluje“ proveli su radionice „U lovu na klimatske promjene“. Na radionicama je sudjelovalo sveukupno 401 dijete. Djeca su upoznata sa pojmovima klima/vrijeme, utjecaj klimatskih promjena na lokalne zajednice, te su upoznati sa mogućnostima meterološke postaje koju ćemo postaviti na njihove škole te kako pratiti vremenske pojave i zašto nam je to važno.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda kroz Poziv : Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa koji se provodi u okviru ESF-a Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Prioritetne osi 4., Specifičnog cilja 11.ii.1. Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja, Udruga DEŠA Dubrovnik dobila je nepovratna sredstva za provedbu projekta „Pod budnim okom volontera“.

Nositelj projekta je DEŠA – Dubrovnik, dok su partneri na projektu Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai, Udruga CROGIS, Udruga Lovci na oluje, OŠ Antuna Masle Orašac i OŠ Župa Dubrovačka.

u lovu na klimatske promjene (1) u lovu na klimatske promjene (2) u lovu na klimatske promjene (3)